Topfoto
Mid top

Saladebuffetten

Pure Graze Saladebuffetten;
de oplossing voor het verlagen van de kosten!
 
Veehouders hebben drie belangrijke kostenposten, namelijk kunstmest, voerkosten en veeartskosten.
Een manier om de winst te maximaliseren is deze kosten laag te houden.
Er zijn graslandmengsels die een groot effect hebben op al deze kosten; Pure Graze Saladebuffetten:
 
Realiseerbare besparingen per ha. door het inzaaien van Saladebuffetten:
Inkoop kunstmest: 250 kg/ha KAS x € 25,05 = 62,63
Inkoop eiwit: 2% hoger x 10.000 kg d.s./ha = 200 kg RE x 75% x  € 1,1080/ kg DVE = 166,- 
inkoop mineralen: 30,- 
 
Voordeel met Saladebuffetten per ha: 258,63 per jaar!
 
De laatste jaren zijn monoculturen met engels raaigras populair, omdat het goed reageert op kunstmest en dan hoge opbrengsten geeft. Maar door de dalende melkprijzen, stijgende prijzen van grondstoffen als kunstmest en krachtvoer en de toename van de publieke druk om duurzaam te produceren, wordt deze optie minder aantrekkelijk. Verder heeft engels raai in vergelijking met klavers en kruiden een lager gehalte aan eiwit en, vitamines en mineralen waardoor deze producten bijgekocht moeten worden in de vorm van mineralen- en vitaminesupplementen en soja.
 
Pure Graze Saladebuffetten bieden de oplossing voor deze situatie.
 
Deze mengsels stellen de boer in staat, zelf zijn gezonde voer met een hoog eiwitgehalte te produceren en daarmee de kosten drastisch te laten dalen.
De Saladebuffetten hebben een hoge productie, zijn vitamine- en mineralenrijk en bevatten diepwortelende grassen, klavers die stikstof vastleggen en, geneeskrachtige kruiden.
 
De verschillende mengsels bevatten tot 22 soorten met verschillende groeipatronen en eigenschappen, die een volwaardig voer produceren over een lang groeiseizoen. Vlinderbloemigen als rode en witte klaver, lucerne, rolklaver en esparcette brengen een aantal voordelen in een mengsel. Ze zijn goed droogteresistent wat een groot voordeel is voor droogtegevoelige percelen en droge zomers. Maar het is het hoge eiwitgehalte van rond de 20% ruw eiwit, van deze vlinderbloemigen wat het grootste voordeel is.
 
Voor slimme boeren die de gezondheid van hun vee willen verbeteren, de onkosten willen verlagen, de kwaliteit van het ruwvoer willen verbeteren en de bodemgezondheid willen verbeteren zijn Pure Graze Saladebuffetten de oplossing.
 
Pure Graze®  Saladebuffetten zijn geschikt voor runderen, schapen, geiten pluimvee, varkens en paarden. Ze combineren een hoge productie met een uitmuntende droogteresistentie.
 
Pure Graze®  Saladebuffet Veen:
Veelzijdig graslandmengsel met grassen, kruiden en klavers voor goed vochthoudende gronden. Geschikt voor maaien en weiden. Heeft een lang groeiseizoen gecombineerd met een hoge opbrengst . Biedt het vee een grote variatie in het voeraanbod, is zeer smakelijk en wordt prima opgenomen. 
De Apotheek   
De samenstelling ziet er als volgt uit:
80% Grassen: eng. raai, timothee, beemdlangbloem, veldbeemd
10% Klavers: rode klaver, witte cultuurklaver, witte weideklaver, bastaardklaver, rolklaver, gele zoete honingklaver,esparcette
10% Kruiden: esparcette, witte cultuurklaver, witte weideklaver, rode klaver, gele honingklaver, bastaardklaver, rolklaver.

*Alle genoemde percentages zijn berekend op zaadgewicht!

klik hier om te bestellen!
Saladebuffet   
Pure Graze®  Saladebuffet Zand:

Breed toepasbaar mengsel voor droogtegevoelige grond. Hoogproductief, met een lang groeiseizoen. Geschikt voor weiden en maaien. Brede samenstelling met de nadruk op diepwortelende soorten grassen, klavers en kruiden, die, over de jaren, veel CO2 in de vorm van organische stof, diep in de bodem vastleggen.
De brede samenstelling van grassen, klavers en kruiden bieden het vee een groot scala aan essentiële vitaminen en mineralen beschikbaar. Is smakelijk en wordt goed opgenomen.
De bloeiwijzen trekken vele soorten insecten en vogels aan waardoor het mengsel bijdraagt aan een grote biodiversiteit in het land, maar dit gaat niet ten koste van de opbrengst.
 
De samenstelling ziet er als volgt uit:
70% Grassen: engels raai, timothee, rietzwenk, kropaar
15% Klavers: esparcette, rode klaver, witte cultuurklaver, witte weideklaver, bastaardklaver, rolklaver, gele zoete honingklaver
15% Kruiden: cichorei, pimpernel, duizendblad, peterselie, smalle weegbree
 
*Alle genoemde percentages zijn berekend op zaadgewicht!
 
klik hier om te bestellen!
 
Pure Graze Saladebuffet Klei:
Dit mengsel biedt een gezond en hoogproductief gewas voor zowel beweiding  als  maaien. Heeft een brede samenstelling met 22 soorten grassen, kruiden en klavers, met verschillende groeipatronen en eigenschappen, die een volwaardig voer produceren over een lang groeiseizoen. Heeft een vroege voorjaarsgroei en groeit tot laat in de herfst door. Is goed bestand tegen droogte en groeit in de zomer goed door. Met haar diepwortelende soorten, legt dit mengsel veel CO2 vast in de vorm van organische stof en verbetert zo niet alleen de bodemstructuur, maar stelt ook essentiële vitaminen en mineralen beschikbaar aan het vee. Een zeer smakelijk mengsel dat goed opgenomen wordt. Geschikt voor zwaardere vochthoudende gronden.
 
De samenstelling ziet er als volgt uit:
70% grassen: eng. raai, timthee, veldbeemd, beemdlangbloem, rietzwenk, kropaar
15% kruiden: kl. pimpernel, cichorei, peterselie, karwij, sm. weegbree, paardenbloem, duizendblad 
15% klavers: witte cultuurklaver, witte weideklaver, lucerne, rode klaver, gelehoningklaver, wondklaver
 
*Alle genoemde percentages zijn berekend op zaadgewicht!
 
klik hier om te bestellen!
 
Pure Graze®  Saladebuffet Kruidenrijk:
Dit allround mengsel biedt een gezond en hoogproductief gewas voor zowel beweiding  als  maaien. Heeft een brede samenstelling met 22 soorten grassen, kruiden en klavers, met verschillende groeipatronen en eigenschappen, die een volwaardig voer produceren over een lang groeiseizoen. Is met haar zode vormende grassen geschikt voor de zwaardere gronden.
 
Heeft een vroege voorjaarsgroei en groeit tot laat in de herfst door. Is goed bestand tegen droogte en groeit in de zomer goed door. Met haar diepwortelende soorten, legt dit mengsel veel CO2 vast in de vorm van organische stof en verbetert zo niet alleen de bodemstructuur, maar stelt ook essentiële vitaminen en mineralen beschikbaar aan het vee. Een smakelijk mengsel dat goed opgenomen wordt.
Verschillende van de vele planten soorten trekken insecten aan, die op hun beurt weer andere dieren aantrekken.Dit is het meest volledige mengsel op dit moment beschikbaar op de markt en combineert een uitstekende droogteresistentie met een prima mineralenvoorziening.
Het Pure Graze®  Saladebuffet Algemeen is een meerjarig mengsel, dat geschikt is om te maaien en te weiden. Sommige soorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van zaadvorming.

Is ook geschikt om bestaand grasland mee door te zaaien.
 

De samenstelling ziet er als volgt uit:
53% Grassen:  Engels raai, veldbeemd, beemtlangbloem, timothee, kropaar, rietzwenkgras
23% Klavers:  witte cultuur- en weideklaver, rode klaver, bastaardklaver, Luzerne, gele honingklaver, wondklaver
24% Kruiden: kleine pimpernel, cichorei, peterselie, karwij, smalle weegbree,  paardebloem, duizendblad
*Alle genoemde percentages zijn berekend op zaadgewicht!

klik hier om te bestellen!
Mid bot
 
 
 

Contact

Roggestraat 69
7683 AG Den Ham
T +31(0)546-624005
E info@puregraze.com
© 2017 Pure Graze | Design: Studio Buskruit | Realisatie: Sologic