Topfoto
Mid top

Blog

De voordelen van kalf bij de koe

Pure Graze begeleid melkveebedrijven in hun omschakeling van traditionele bedrijfsvoering naar “Natuurlijk Werken” een vorm van natuurinclusieve landbouw. Het doel is om zoveel mogelijk met de natuur te werken en alles wat de mens bedacht heeft tussen het dier en het gras weg te halen.
De melkkoeien kalven daarbij in het voorjaar af.
 
Het voordeel van het kalf bij de koe laten, blijkt goed uit onderstaande ervaring van een Pure Grazer. Dieren zijn in grote mate zelfredzaam en moeder en kind krijgen energie van elkaars gezelschap.
 
Eén van de bedrijven die begeleid worden is dat van Anne en Mark Hardebol in Ribe, Denemarken. Zij zien duidelijke verschillen rond het afkalven. Waar ze in de oude situatie trachtten alles onder controle te hebben, laten ze nu de koeien buiten in de koppel kalven, zelf hun gang gaan bij het afkalven en laten ze de kalveren enkele dagen bij de koe en vertrouwen zo de koe zelf de zorg voor het kalf toe.
 
Met een koe die te vroeg kalfde hadden ze de volgende ervaring:
’s Ochtends kwam Anne de melkput binnen om te zeggen dat koe”1518” gekalfd had, maar ”het ziet er niet goed uit”. Het kalf had het ternauwernood overleeft (opgezwollen kop), ”ik heb geholpen bij de geboorte” en de koe liet het hoofd hangen. Dus ik met een calciuminfuus en vloeibare energie er naartoe, niet al te hoopvol gestemd over wat ik zou aantreffen. 
Bij aankomst ging de koe toch staan, wel wat wankelend. Ze begon wat aan het gras te knabbelen en het kalf wat te besnuffelen. Terwijl ik het tafereel stond te bekijken dacht ik: ”wat nu?”. Een jaar geleden zou het, het volgende geweest zijn. Kalf in een hutje onder de warme lamp, biest met de sonde. Koe in het strohok, energie drank geven en een calcium infuus.
Maar nu. Om dat de koe duidelijk interesse voor zowel het kalf als het gras had, besloot ik om het kalf en de koe naar de andere kant van het draad te verplaatsen waar duidelijk meer gras stond en verder… niets.
 
In de loop van de ochtend ging ik er opnieuw naar toe, weer met het, nog ongebruikte, calciuminfuus en de energie drank. Tot mijn verassing was de nageboorte eraf gekomen. Het kalf had zich wat verplaatst. Opnieuw besloot ik om niets te doen, alleen maar te observeren. Er was volop gras en water en de koe was aan het grazen.
s’ Avonds liepen koe en kalf samen naast elkaar in het land, hij nog wat wankel, maar toch. Hij wist ook waar hij de melk moest halen want zodra er werd gestopt werd er gedronken.
We zijn nu drie dagen verder, de koe loopt volop te grazen en het kalf loop er met bokkensprongen omheen, hij wordt af en toe teruggeroepen door de koe, krijgt een lik over z’n kop of rug en mag dan weer gaan. 
 
 Ik sta er versteld van, want beiden had ik al bijna opgegeven. 
 
Door het kopen van onze producten helpt u boeren MET de natuur te werken.
 

Reageer

Relatie bodem en gezondheid

 
Onze gezondheid onderhoud een nauwe relatie met de bodem waarin de planten die ons voeden groeien.
Is het denkbaar dat mensen druk worden omdat het voedsel dat ze tot zich nemen onder druk is geproduceerd? Met onnatuurlijke hulpmiddelen?
In de film "One Hundred Thousand Beating Hearts" is het effect te zien bij een landbouwbedrijf dat veranderd van een gangbare productie rundvleesproductie naar een grasgebaseerde productie van vlees.
Deze verandering is nodig om de productie echt te verduurzamen en om consumenten te helpen hun lichaam gezond te houden met gezond voedsel.
 
Food as nature intended food to be! Will Harris
 
Onze maatschappij is niet gericht op ons gezamenlijk voordeel!
In ons huidige finaciele systeem is alles gericht op het maken van winst door individuen. Bedrijven in de voedingsindustrie zijn niet per definitie gericht op het aanbieden van gezonde voeding.
Bedrijven werkzaam in de periferie van de landbouw bieden producten aan die passen bij het huidige productiemodel van de boer. Door het steeds groter worden van de landbouwbedrijven verliezen steeds meer mensen in de periferie hun baan. Ook moeten boeren door deze ontwikkeling steeds meer omzet genereren voor hetzelfde loon. Hierdoor verarmt het platteland en loopt het leeg.
 
Je hoeft de wereld niet te voeden, maar je eigen community. Will Harris
 
Moeder Aarde heeft zwaar te lijden van onze activiteiten. Gebruik van kunstmest verarmt de bodem, pesticiden en herbiciden verkleinen de biodiversiteit. Onderstaande film laat mooi zien welke transitie plaats vindt wanneer het bedrijfsdoel bijgesteld wordt en gericht wordt op ons gezamenlijke voordeel!
 
In de film wordt het verband gelegd tussen verpaupering van het platteland en geindustraliseerde landbouwproductie.
 
Healthy soils give healthy communitys Will Harris
 
Het gezond maken van de bodem door het toepassen van klavers die stikstof binden en met behulp van het bodemleven beschikbaar stellen aan andere planten, waardoor die kunnen groeien. Beweidingstechnieken als Management Intensief Grazen, waarbij constant een afweging gemaakt wordt hoeveel en welke dieren kunnen weiden zodanig dat de bodem en het gewas kunnen floreren.
De focus ligt hierbij op het verrijken van de bodem door het vastleggen van CO2 in de vorm van organische stof, met behulp van planten en het bodemleven.
Kunstmest schakelt het bodemleven uit, waardoor minder CO2 en organische stof wordt vastgelegd.
 
In nature, when you pull a string, everything is moving Will Harris
 
Pure Graze staat voor een zelfde beweging hier in Nederland. Om de klimaatverandering een halt toe te roepen moet het roer drastisch om. Het grote geld neemt die verantwoordelijkheid niet. Wij als burgers kunnen zelf zorgen voor die verandering! Pure Graze boeren doen dit door het roer om te gooien en "Natuurlijk Werken" toe te passen. U kunt uw steentje bijdragen door de Pure Graze producten te kopen!
 
 
 
Klik hier voor de film!  (Vergeet niet terug te komen om ons te steunen!)
 

Reageer
Mid bot
 
 
 

Contact

Roggestraat 69
7683 AG Den Ham
T +31(0)546-624005
E info@puregraze.com
© 2017 Pure Graze | Design: Studio Buskruit | Realisatie: Sologic