Topfoto
Mid top

Blog

Relatie bodem en gezondheid

 
Onze gezondheid onderhoud een nauwe relatie met de bodem waarin de planten die ons voeden groeien.
Is het denkbaar dat mensen druk worden omdat het voedsel dat ze tot zich nemen onder druk is geproduceerd? Met onnatuurlijke hulpmiddelen?
In de film "One Hundred Thousand Beating Hearts" is het effect te zien bij een landbouwbedrijf dat veranderd van een gangbare productie rundvleesproductie naar een grasgebaseerde productie van vlees.
Deze verandering is nodig om de productie echt te verduurzamen en om consumenten te helpen hun lichaam gezond te houden met gezond voedsel.
 
Food as nature intended food to be! Will Harris
 
Onze maatschappij is niet gericht op ons gezamenlijk voordeel!
In ons huidige finaciele systeem is alles gericht op het maken van winst door individuen. Bedrijven in de voedingsindustrie zijn niet per definitie gericht op het aanbieden van gezonde voeding.
Bedrijven werkzaam in de periferie van de landbouw bieden producten aan die passen bij het huidige productiemodel van de boer. Door het steeds groter worden van de landbouwbedrijven verliezen steeds meer mensen in de periferie hun baan. Ook moeten boeren door deze ontwikkeling steeds meer omzet genereren voor hetzelfde loon. Hierdoor verarmt het platteland en loopt het leeg.
 
Je hoeft de wereld niet te voeden, maar je eigen community. Will Harris
 
Moeder Aarde heeft zwaar te lijden van onze activiteiten. Gebruik van kunstmest verarmt de bodem, pesticiden en herbiciden verkleinen de biodiversiteit. Onderstaande film laat mooi zien welke transitie plaats vindt wanneer het bedrijfsdoel bijgesteld wordt en gericht wordt op ons gezamenlijke voordeel!
 
In de film wordt het verband gelegd tussen verpaupering van het platteland en geindustraliseerde landbouwproductie.
 
Healthy soils give healthy communitys Will Harris
 
Het gezond maken van de bodem door het toepassen van klavers die stikstof binden en met behulp van het bodemleven beschikbaar stellen aan andere planten, waardoor die kunnen groeien. Beweidingstechnieken als Management Intensief Grazen, waarbij constant een afweging gemaakt wordt hoeveel en welke dieren kunnen weiden zodanig dat de bodem en het gewas kunnen floreren.
De focus ligt hierbij op het verrijken van de bodem door het vastleggen van CO2 in de vorm van organische stof, met behulp van planten en het bodemleven.
Kunstmest schakelt het bodemleven uit, waardoor minder CO2 en organische stof wordt vastgelegd.
 
In nature, when you pull a string, everything is moving Will Harris
 
Pure Graze staat voor een zelfde beweging hier in Nederland. Om de klimaatverandering een halt toe te roepen moet het roer drastisch om. Het grote geld neemt die verantwoordelijkheid niet. Wij als burgers kunnen zelf zorgen voor die verandering! Pure Graze boeren doen dit door het roer om te gooien en "Natuurlijk Werken" toe te passen. U kunt uw steentje bijdragen door de Pure Graze producten te kopen!
 
 
 
Klik hier voor de film!  (Vergeet niet terug te komen om ons te steunen!)
 

Plaats een reactie

Naam
E-mail
Bericht
Controle
 
Mid bot
 
 
 

Contact

Roggestraat 69
7683 AG Den Ham
T +31(0)546-624005
E info@puregraze.com
© 2017 Pure Graze | Design: Studio Buskruit | Realisatie: Sologic