Advies

Holistische landbouw

Het rendement op het gemiddelde veebedrijf is laag. De werkuren zijn veel en zwaar. De druk is hoog. Veel investeringen en veel voorraden. Het deel van de bruto omzet dat beschikbaar is voor gezinsinkomen is marginaal. Op zoek naar een goed alternatief?

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg!

Maximale onafhankelijkheid is het streven van veel veehouders die gebruik maken van de advisering van Pure Graze®. Terug naar de basis van het bedrijf, dieren en grond. Biodiversiteit gebruiken om de productie te verhogen in plaats van kunstmest. Koeien die lang mee gaan, 6 tot 12 lactaties. Geen koeien met klauwproblemen en mastitis bij maar 2 tot 4% van de koeien. Slepende melkziekte, wat is dat??

Onafhankelijkheid van de bank en lage variabele onkosten, als loonwerk, veearts, krachtvoer en kunstmest, leiden tot een lage kostprijs.

Melkproductie per koe heeft een correlatie met gezinsinkomen van 0,19. Kostprijs heeft een correlatie met gezinsinkomen van 0,71.

De adviezen van Pure Graze® zijn gericht op kostprijsverlaging en een verbetering van het rendement. Verschillende Pure Grazers hebben een kostprijs die 8 tot 15 cent lager ligt dan voor ze gebruik maakten van de advisering van Pure Graze®.

De adviezen van Pure Graze® zijn toepasbaar voor schapen, geiten, zoogkoeien, vleesvee en melkvee.

Veel veehouders zijn van mening dat bedrijfsvergroting de manier is om te overleven. Kostprijsverlaging met “Natuurlijk werken” van Pure Graze® is een goed alternatief.

Hierbij gaan we uit van de kracht van het bedrijf door maximalisatie van de beweiding en het goed afstemmen van de productiemiddelen. Zeker met de huidige situatie, kredietcrisis en sterk schommelende melkprijs is het belangrijk de kosten en het investeringsniveau laag te houden.

De kernpunten van “Natuurlijk Werken”
  • Verbetering van het beweidingsmanagement.
  • Maximalisatie van de beweiding.
  • Reductie of eliminatie van de kosten.

Naast een lagere kostprijs en een beter rendement, biedt “Natuurlijk Werken” een comfortabele levensstijl. Daarmee een lage werkdruk en een beter rendement op vermogen waardoor er weinig financiële druk is.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.