Lezingen

Lezingen:

Lezingen zijn een goede manier om in aanraking te komen met de vernieuwende concepten die Pure Graze hanteert. We trachten zoveel mogelijk interactie te krijgen met het publiek om op een warme wijze kennis en zienswijzen over te brengen.

Lezingen worden zowel in binnen- als buitenland gehouden. Neem contact op voor de details!

Translate puregraze.com