61% Stikstof reductie bij jaarrond weiden!

Er is veel te doen over PAS. Het hele stikstofverhaal legt de bouw op slot, motiveert boeren om te gaan staken en iedereen is confuus. (de weg kwiet)

Is dat nodig? Schijnbaar. De vraag is welk doel wordt nagestreefd.

Is dat het op de been houden van het verdienmodel van de BV Nederland? Zoals beschreven in een vorige blog is de boer een verdienmodel;

Wroetend door onze bibliotheek kwam ik een interessant rapport tegen van de WUR (rapport 983 https://edepot.wur.nl/394041), gepubliceerd in oktober 2016, genaamd; PASsend beweiden.

De conclusies daarvan zijn duidelijk:

Beweiding is een PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregel om de ammoniakemissies uit de rundveehouderij te reduceren (PAS 2015.08.02). Een voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien in de stal minimaal 720 uur per kalenderjaar geweid moeten worden. Aan deze maatregel wordt een ammoniakemissiereductie van 5% toegekend.

Let op!!

De conclusie:

Per 720 uur beweiding is er een ammoniakreductie van 5%.

Even rekenen; (waar is mijn sigarendoos?)

365 dagen in een jaar X 24 uur = 8760 uur in een jaar.

8760 : 720 = 12,17 x 5% = 61% ammoniakreductie bij jaarrond weiden!

Voorwaarde om deze grote markante, goed gedocumenteerde reductie, te realiseren is dat er ook werkelijk geweid word.

Het blijkt dus heel gemakkelijk om het stikstof probleem op te lossen;

jaarrond weiden!

Grafiek:

In het rapport staan ook enkele grafieken die weergeven waar de bronnen van de uitstoot zich bevinden. Daaruit blijkt dat de grootste bronnen die uitstoot veroorzaken, zitten in het deel waar de mens invloed op heeft; de stal, het uitrijden van mest en kunstmest.

Dus met andere woorden;

Daar waarin alle erf-betreders, zeggen waarin u moet investeren, waar u een lening voor aan moet gaan, dat is nu juist het gedeelte dat de stikstofcrisis veroorzaakt!!!

Overdenk goed hoe groot uw lening is, waar het geld aan besteed is en waar u dat nu gebracht heeft!

 

Op zoek naar een bedrijfssysteem dat u geld op levert?

Neem dan contact op via: 0546-624005 / info@puregraze.com

 • Deel dit bericht:
Terug naar overzicht

4 reacties

 • Mooi plan 360.dagen weiden is praktisch onmogelijk
  Stel dat het kan hoe zit het dan met amoneak Boeren moeten mest onderwerken de koe begint daar niet aan
  Hoe zit het met het rendement er zal minder gemolken worden vooral als het koud en nat is
  Het aantal koeien zal per hectare dalen Hoe komt een boer aan meer land

  • Beste Hans,
   Dank voor je reactie.
   Urine en mest die samenkomt op de stalvloer of in de put zorgen voor de ammoniakemissie. Komen mest en urine gescheiden op de grond, is dit probleem er niet.
   Wat kan of onmogelijk is wordt mede bepaald door de kennis en ervaring die er is, evenals hoe doorlatend de grond is. Op beide heeft de boer invloed. Hoe meer er geweid wordt, hoe minder er gemaaid wordt en daarmee minder machine bewegingen, schudden, harken, inkuilen, mest rijden.

   Dit heeft effect op de bodem, deze gaat meer lucht bevatten, meer ruimte om water te bergen. Maar ook op de boekhouding, minder machine gebruik leid tot minder kosten. Het is al jaren bekent dat hoe hoger het % beweiding hoe lager de kostprijs. Lees daarvoor bijvoorbeeld deze blog:
   https://bit.ly/2NCsmAv
   http://bit.do/fgVoh

 • Begrijpend lezen is zeker niet je sterkste vak.
  Minimaal 720 uur is niet hetzelfde als ieder 720 uur. Je berekening slaat dus kant noch wal!

  • Beste Josien,
   Dank voor je reactie.
   Wanneer 720 uur een reductie realiseert van 5%, ligt het voor de hand dat langer weiden meer reductie geeft.
   Dit wordt ook bevestigd door onderzoek.
   De belangrijkste boodschap is dat er kansen liggen in het anders denken, (problemen anders benaderen zodat het een kans wordt.)

   Link: http://bit.do/fgVou

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.