Gra(a)srunderen

Grasgevoerd vlees

Koeien horen in de wei. Vaak denken we daarbij alleen aan melkkoeien. Vleesdieren worden in de traditionele (voor ons zowel gangbaar als biologisch) houderij eigenlijk uitsluitend binnen gemest. Pure Graze® Gra(a)srunderen weiden jaarrond in een Saladebuffet®. Ze weiden maximaal in kuddeverband, want daarin voelen ze zich het meest op hun gemak.

Krachtvoer vervangen

Pure Graze® Gra(a)srunderen weiden jaarrond op Saladebuffets® bestaand uit grassen, klavers en kruiden. De Gra(a)srunderen stripgrazen, wat betekent dat ze meerdere keren per dag een nieuw stuk krijgen om te grazen. Zo vervangen we het krachtvoer door ruwvoer. Goed voor het milieu, maar ook goed voor de smaak van het vlees! Ook in de winter grazen ze, aangevuld met hooi. Graasseizoen is wat anders dan groeiseizoen….!
   Zo zorgen we dat ze ook `s winters al het goede van de verse natuur binnen krijgen.

Biologisch

Pure Graze® bedrijven zijn niet EKO gecertificeerd. Maar ze gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
grasgevoerd vlees

Beschermen

Voor bescherming tegen de zon hebben ze de beschikking over bomen. In de winter kunnen ze beschutting zoeken in een stal, maar de dieren liggen graag buiten in de sneeuw. Daarvoor beschikken ze over een lekker dikke winterpels!

Kleine footprint

Pure Graze® bedrijven hoeven geen megastal te bouwen. Ze zijn geen grote machines nodig, de dieren grazen immers zelf en bemesten ondertussen zelf het land! We vervangen het krachtvoer zo door ruwvoer. Al met al wordt de CO2 uitstoot zo wel erg laag!

Antibiotica-vrij

Door de natuurlijke leefomstandigheden is antibiotica niet nodig. Mocht een dier ziek toch worden hebben we goede alternatieven.
Hebben die niet het gewenste effect, dan registreren we het gebruik en verkopen het dier in de reguliere markt. Dat is uw garantie dat uw Pure Graze® vlees beslist antibiotica-vrij is!