Een vergelijk

Pure Graze®
Een vergelijk tussen traditionele landbouw, biologische landbouw en Pure Graze®

Onderdeel Pure Graze® Biologische landbouw Gangbaar
Kunstmest nee nee ja
Bestrijdingsmiddelen nee nee ja
Krachtvoer/granen nee ja ja
Antibiotica nee ja ja
Dieren op stal Maximaal 30 dagen aaneengesloten/jaar Minimaal 150 dagen buiten Geen beperkingen, jaarrond opstallen is toegestaan
Geconserveerd ruwvoer Maximaal 20% van het
totale rantsoen
Geen beperkingen Geen beperkingen
CO2 bindend bodemgebruik ja nee nee
CO2 verbruik gemiddeld bedrijf 35% 50% 100%
Verlenging van het weideseizoen ja nee nee
Onthoornen nee ja ja
GMO (gentechnologie) nee nee ja
Kalf bij koe ja nee nee