We care, You care!

Kunt u er van op aan dat Pure Graze producten waar maken wat beloofd wordt.

Dat doen we op verschillende manier:
– Voor elke sector hebben we een handboek ontwikkeld
– Met onze boeren maken we een overeenkomst waarin is opgenomen dat ze zich houden aan het handboek
– Elke levering gaat vergezeld van een ondertekende afleververklaring, waarin de producent aangeeft het handboek gevolgd te hebben
– We vragen de accountant een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat het handboek gevolgd is. (werkzaam vanaf 2014)

Buiten dat om hebben we op verschillende momenten contact met onze producenten. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, waar alle actuele zaken de revue passeren. We bezoeken boeren ook individueel en er is bij twijfel over wat wel of niet mag, contact.

Het is voor Pure Graze belangrijk u als consument te betrekken bij het tot stand komen van onze producten. Daarom horen we graag uw reactie en suggesties, via info@puregraze.com .