Voordelen Saladebuffetten

Pure Graze Saladebuffetten; de oplossing voor het verlagen van de kosten!                                                                                                                                                                                             

Voordelen Pure Graze Saladebuffetten:
Flexibel:
– Geschikt voor doorzaai en herinzaai
– Gangbaar en BIO varianten
– Breed gebruik, zowel weiden als maaien.
– Grote beweidingsruimte, inscharen van 1.500 tot 3.500 kg d.s./ha,
– Bladrijk gewas.
– Groot waterbergend vermogen

– Zeer droogte resistent door diepe beworteling

Goedkoop:
– Hoge productie (Darwin effect, 9 jarige proef USA +31% opbrengst, 130 proeven EU opbrengst +47%)
– Geen N-kunstmest nodig ( € 70,=/jaar)
– Vitaminerijk   )
– Mineralenrijk ) ( samen € 35,=/jaar)

– Eiwitrijk gewas (+2% x 12.000 kg d.s. € 175,=/jaar)

Gezonde bodem:
– Diepe beworteling, brengt lucht in de bodem.
– Groot waterbergend vermogen.
– Verbeterd de bodemvruchtbaarheid
– Legt veel organische stof vast, diep in de bodem.

– Massaal bodemleven door biodiversiteit

Duurzaam:
– Prachtig gewas voor bestuivers als bijen en vlinders
– Legt CO2 diep en stabiel in de bodem vast.
– Is zeer productief met weinig bemesting
– Is geen N-kunstmest nodig voor hoge productie
– Haalt mineralen diep uit de bodem.
Gezonde dieren:
– Mineraalrijk gewas
– Vitaminerijk gewas
– Eiwitrijk gewas
– Super verteerbaar

– Medicinale planten, bijvoorbeeld cichorei tegen longworm

Hoge productie:
– Lang groeiseizoen
– Vroege start in het voorjaar
– Lang doorgroeien in het najaar
– Geen zomerdip in de productie
Translate puregraze.com