Advies veehouders

Duurzame landbouw door “Natuurlijk Werken”

Veehouders die “Natuurlijk Werken” willen gaan toepassen op hun bedrijf begeleiden we, zodat omschakeling succesvol verloopt.

“There is one thing worse than change – and that’s the status quo.” ~ John le Carre

De grootste verandering is het op een andere manier denken en omgaan met het bedrijf. Veel technieken die toegepast worden zijn niet bekend in Nederland. Daarom gaat toepassen van “Natuurlijk Werken” het best met een goede begeleiding.

Begeleiding van veehouderijbedrijven is onze kerntaak. We hebben veel ervaring in omschakelings processen en zijn ervaringsdeskundige. We hebben “Natuurlijk Werken” zelf ontwikkeld en vele jaren toegepast.

Toepassen van “Natuurlijk Werken” vergt geen grote investeringen. In alle gevallen is er al in het eerste jaar sprake van een kostprijsverlaging, die de kosten van de advisering vele malen overstijgt.

Het toepassen van alle aspecten van “Natuurlijk Werken” duurt 2 jaar. In het derde jaar wordt het maximale resultaat behaald.

Het begeleidingspakket bestaat uit:
  • Intake gesprek
  • Plan van Aanpak
  • Begeleidingsovereenkomst
  • Bezoeksverslag
  • Telefonisch consult
Intake gesprek

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden en kansen die het bedrijf-systeem van Pure Graze voor uw bedrijf biedt maak dan een afspraak. Dit geeft u duidelijkheid of omschakeling voor u interessant is. Meld u dan hier aan

Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak de volgende stap in de besluitvorming. Het geeft een globaal beeld van de huidige bedrijfsvoering en de bedrijfsvoering na toepassing van “Natuurlijk Werken”. Een economische doorrekening maakt hiervan deel uit. Dankzij dit plan heeft u een helder beeld dat u kunt gebruiken bij het nemen van uw beslissing.

Begeleidingsovereenkomst

Beslist u deel te nemen dan maken we samen een overeenkomst waarin de werkwijze van de begeleiding omschreven staat. De begeleiding wordt gedaan door een van onze adviseurs.

Bezoekverslag

Van elk begeleidingsbezoek wordt een bezoekverslag gemaakt. Na verloop van tijd vormt dit een handleiding voor uw bedrijf.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.