Kruidenrijke Grasland

Saladebuffetten:

Kruidenrijke grasland mengsels:
Saladebuffetten zijn volledige kruidenrijke grasland mengsels, die u als ondernemer in de gelegenheid stellen de productiewijze van ruwvoer blijvend te verduurzamen door het gebruik van kunstmest te elimineren, de bodemvruchtbaarheid en het waterbergend vermogen te verbeteren, een habitat voor insecten en vogels te creëren, bij een gelijke of hogere ruwvoerproductie.

Saladebuffet met ervaring:
Sinds 2008 brengen wij kruidenrijke grasland mengsels op de markt, met verschillende soorten grassen, kruiden en klavers. De kruidenrijke mengsels zijn met de grootste zorg voor detail samengesteld, met de beste componenten, rekening houdend met de onderlinge werking van soorten op elkaar.

Er zijn speciale mengsels namelijk voor diverse grondsoorten als klei-, veen- en zandgronden.

Op de website en in de webwinkel vindt u veel informatie. Hebt u toch vragen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend, deskundig advies. Dit kan per mail, app of telefonisch.

Certificering:
Saladebuffetten zijn gecertificeerd door de NAK en Saladebuffet BIO ook door SKAL. Sommige componenten vallen buiten deze certificering en zijn daarom apart verpakt.

Duurzaam en productief:
Het Saladebuffet vormt een prachtig gewas voor verstuivers als bijen en vlinders. Het legt CO2 diep en stabiel in de bodem vast.

Het is zeer productief met weinig bemesting en is geen N-kunstmest nodig om toch een hoge productie te realiseren.

Droogte resistent:
De diep wortelende planten in Saladebuffetten leggen organische stof, de spons van de bodem, verticaal neer in de bodem. Zo kan zo`n 50% meer vocht worden vastgehouden, in vergelijk met zodevormende grassen en witte klaver, die organische stof horizontaal bovenop de grond neerleggen.

Deze verticale opbouw van de organische stof in de bodem zorgt ervoor dat de bodem opent. Zo kan neerslag in de bodem trekken, langs de wortels en opgeslagen worden.

De diep wortelende planten hebben een groot oppervlak ter beschikking om voedingsstoffen op te nemen.

Gezonde dieren
Saladebuffetten vormen met hun diepe beworteling een mineraal – en vitaminerijk gewas. Het is zeer bladrijk en eiwitrijk en blijft lang zeer goed verteerbaar. Daarbij vormen de verschillende klavers, grassen en kruiden een breed scala aan medicinale planten, met elk hun eigen werking, bijvoorbeeld cichorei tegen longworm en peterselie voor een goede vruchtbaarheid.

Brede toepassing
Pure Graze® Saladebuffetten zijn geschikt om te weiden en te maaien, voor runderen, schapen, geiten, pluimvee, varkens en paarden. Er zijn gangbare varianten en er is een biologische variant.

Zorgvuldige selectie en combinatie van soorten zorgen ervoor dat de Saladebuffetten zeer bladrijk zijn en een grote beweidingsruimte hebben, waarbij ingeschaard kan worden van 1.500 tot ongeveer 4.500 kg d.s./ha.

De diepe beworteling zorgt voor een goede droogte resistentie en een groot waterbergend vermogen.

Hoge ruwvoerproductie zonder kunstmest:
Saladebuffetten hebben door hun uitgekiende samenstelling een hoge productie. Het zogenoemde Darwin effect, resulteert in een 9-jarige proef in de USA in een meeropbrengst van +31%. In ruim 130 proeven in Duitsland werd een meeropbrengst gemeten van +47%.

De Saladebuffetten zijn geen N-kunstmest nodig.

Gezonde bodem door kruidenrijke mengsels
De diepe beworteling van de Saladebuffetten brengt lucht in de bodem en legt veel organische stof vast, diep in de bodem.

Door het weglaten van kunstmest ontwikkelt het bodemleven zich massaal, wat resulteert in een verbeterde bodemvruchtbaarheid, een groot waterbergend vermogen en een massaal bodemleven door de grote biodiversiteit.

Zekere voerproductie:
Door zorgvuldige selectie van de componenten hebben Saladebuffetten een lang groeiseizoen. Ze starten vroeg in het voorjaar en groeien lang door in het najaar. Ze hebben geen zomerdip in de productie, zoals de traditionele kruidenrijke mengsels met een groot aandeel Engels raaigras.

 

Bestel HIER direct uw Pure Graze Saladebuffet!

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.