Het “Natuurlijk Werken” van Alan

Alan is een van de mensen wiens visie deel uit maakt van “Natuurlijk Werken”
Het doel is het sluiten van de kringloop, waardoor geen extra mineralen aanvoer nodig is. Zo worden boeren onafhankelijk en produceren we voedsel terwijl we ook CO2 binden in de bodem. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de Pure Graze Saladebuffetten, blijvend graslandmengsels die diep wortelen en zo mineralen naar boven halen, waar engels raaigras nog nooit van gehoord heeft.

De Saladebuffetten leggen door hun diepe beworteling CO2 diep in de bodem vast, in een stabiele vorm, die jaren blijft bestaan. Ondiep wortelende gewassen leggen minder CO2 vast. De vastlegging die ze nog realiseren is veel minder stabiel omdat ze te dicht tegen de oppervlakte opgeslagen ligt.

Translate puregraze.com