Zaaizaad

Voorjaar 2015

cichorei bestellen

Speciaal voor melkveehouders die getroffen zijn door de muizenplaag bieden we een 2 tal mengsels aan die snel opkomen en een hoge productie combineren met lage kosten.
Hoge Opbrengst 1
Hoogproductief mengsel voor voorjaarsinzaai, met een snelle opkomst en een hoge productie. Eiwitrijk gewas, zonder gebruik van kunstmest. Meest geschikt om te maaien, ook geschikt voor beweiding.
Voordeel van beide mengsels is een snellere opkomst dan met Italiaans raaigras en een hoge opbrengst zonder kunstmest, hetgeen de bodemkwaliteit en de portemonee ten goede komt.
Samenstelling:
70% 1 Jarig Westerwolds raaigras Tetraploid
30% Perzische klaver
Zaaiadvies 40 kg/ha
Verpakkinggrootte 20 kg
Hoge Opbrengst 2
Hoogproductief mengsel voor voorjaarsinzaai, met een snelle opkomst en een hoge productie. Eiwitrijk gewas, zonder gebruik van kunstmest. Meest geschikt om te maaien, ook geschikt voor beweiding.
Samenstelling:
70% 1 Jarig Westerwolds raaigras Tetraploid
30% Alexandrijse klaver
Zaaiadvies 45 kg/ha
Verpakking `a 15 kg
Saladebuffetten
Pure Graze heeft voor de slimme veehouder Saladebuffetten ontwikkeld. Graslandmengsels met grassen, klavers en kruiden.
Saladebuffetten kenmerken zich door een hoge opbrengst, uitmuntende droogteresistentie en u bespaart tot 260,- per jaar op de aankoop van kunstmest, mineralen en eiwit.
Hier leest u alles over de saladebuffetten.

Cichorei

Dit gewas wordt in verschillende delen van de wereld gebruikt als voedergewas voor beweiding en staat bekend als “koningin onder de kruiden”, om haar hoge mineraleninhoud en haar vermogen onder droge omstandigheden een hoge productie te halen in combinatie met een hoge voederwaarde en goede verteerbaarheid. We hebben voor doorzaai in bestaand grasland en in een mengsel Puna Cichorei beschikbaar. Dit ras is speciaal gekweekt voor beweiding. Puna Cichorei kan ook als meerjarig gewas gezaaid worden in combinatie met vlinderbloemigen. Zo ontstaat een mengsel dat zonder extra bemesting een hoge productie kan realiseren. Cichorei kan als gewas ongeveer 5 tot 7 jaar staan. De gemiddelde productie in het eerste jaar is ongeveer 3 ton droge stof. In de volgende jaren mag een opbrengst van tussen de 4 tot 6 ton droge stof verwacht worden. Cichorei staat bekend om haar worm werende werking. Voorkom overbeweiding en beweiding onder te natte omstandigheden, om beschadiging van de groeipunten te voorkomen.

Cichorei zaaien

De zaaitijd is van maart tot september. Zaai ondiep, maximaal 1 cm diep, in een goed bereid fijn zaaibed. Breedwerpig zaaien heeft de voorkeur om zo een betere verdeling over het perceel te bewerkstelligen.
Zaaihoeveelheid per hectare is 3 kg.

Cichorei beweiden

Wanneer het gewas zich vestigt licht beweiden met voldoende resthoogte om de groeipunten in tact te laten. Later beweiden met behulp van stripbeweiding en eens per 3 a 4 weken terugkomen.
De beweiding moet erop gericht zijn de plant niet in bloei te laten komen.
Het positieve effect van cichorei op de groei per dag en melkproductie in verschillende buitenlandse proeven gedocumenteerd.

Klik hier om Puna Cichorei te bestellen.

Cichoreimengsel bestaand uit:
Cichorei, rode klaver, witte klaver, engels raaigras, smalle weegbree
Totale zaaizaadhoeveelheid is 16,25 kg per hectare.

Klik hier om het cichoreimengsel te bestellen.

Wintervoedergewassen

Snijrogge
Kan een voertekort opgelopen door een droge zomer, aanvullen. De inzaaiperiode bepaald het tijdspunt waarop het gewas geoogst kan worden. Snijrogge kan ook doorgezaaid worden. De opkomst en productie is daarbij in grote mate afhankelijk van de productie van het gras waarin het wordt doorgezaaid. Produceert dit goed, zal er minder lichtinval zijn, waardoor de rogge wat langzamer opkomt.
Rogge heeft echter een ander groeipatroon dan gras en zal in het voor- en naseizoen de productie overnemen.
Afhankelijk van het seizoen en de omstandigheden is een productie van 3 tot 6 ton droge stof per hectare mogelijk.

Italiaans en Westerwold raaigras met witte en rode klaver
Deze grassoorten hebben een diepe beworteling en een hoge organische stofopbrengst gecombineerd met een goede bodembedekking en wintervastheid waardoor verslemping van de grond wordt tegengegaan.

Witte klaver en rode klaver
Door deze combinatie kan klaver zich goed handhaven in hoog productief grasland waardoor bij lage stikstofgiften smakelijk, hoogproduktief en eiwitrijk gras gewonnen kan worden. Klaver heeft een stikstofbindend vermogen via de wortelknobbeltjes. Dit stikstofbindend vermogen compenseert de lagere stikstofgiften waardoor gras zijn ruw eiwitgehalte op peil houdt. Rode klaver kan goed concurreren en heeft een hoge drogestofproduktie, het is echter wat minder geschikt om te beweiden, hierdoor vullen rode en witte klaver elkaar goed aan.

klik hier voor meer informatie en samenstelling van de wintervoedergewassen

Stoppelknollen
60 dagen na opkomst staat er een gewas van tussen de 2,5 en 4 ton droge stof per hectare.
Stoppelknollen kunnen kiemen van de dauw en kan gezaaid worden van maart-april, voor zomerbeweiding met melkkoeien, lammeren en stieren, tot september voor beweiding tot januari.
Breedwerpig zaaien in de graanstoppel met een zaaizaadhoeveelheid van tussen de 3 en 5 kg per hectare. De hoeveelheid zaaizaad en de opkomst bepalen de samenstelling van het gewas. Een dun gewas geeft een hoog percentage knol en minder blad. Een dicht gewas zorgt voor relatief veel blad en een laag knolaandeel.

Stoppelknollen bestelt u hier!

Bladkool
Bladkool is een snel groeiend, eiwitrijk groenvoeder met vergelijkbare opbrengsten als stoppelknollen. Het kan gezaaid worden van maart, april tot september en 12 weken later geoogst worden. In de meeste jaren zal het produceren tot eind december. Het is een prima voeder dat graag wordt opgenomen. Het kan breedwerpig gezaaid worden met een zaaizaadhoeveelheid van 10 kg per hectare.

Mengsel bladkool-stoppelknollen
Een mengsel van bovenstaande gewassen geeft een betrouwbaar gewas dat prima gestripgraast kan worden.

De samenstelling ziet er als volgt uit:
3,5 kg stoppelknollen
1,5 kg bladkool

Het bladkool-stoppelknollenmengsel bestelt u hier!

Translate puregraze.com